DIỄN ĐÀN VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG
http://forum.nihe.org.vn:90/

Sự khác nhau giữa virut và virion
http://forum.nihe.org.vn:90/viewtopic.php?f=7&t=157
Page 1 of 1

Người gửi:  lom9 [ 22 Tháng 9 2017, 14:23 ]
Tiêu đề bài viết:  Sự khác nhau giữa virut và virion

Đây là một câu hỏi rất cơ bản, tuy nhiên có nhiều cách trả lời khác nhau, các bạn có thể tham khảo và thảo luận về câu trả lời này nhé

- Virut là vi sinh vật gây nhiễm, duy trì sự tồn tại bằng cách ký sinh bắt buộc trong tế bào ( gây nhiễm tế bào ) và làm thay đổi cấu trúc tế bào ( Cytopathic effect- CPE). Vât liệu di truyền của virut ( ARN/DNA) thâm nhập vào tế bào chủ, lấy nguyên liệu cua tế bào chủ, sao chép, tái tạo nên các thành phần của hạt virion.
- Virion đươc lắp ghép trong tế bào nhiễm, sử dụng sản phẩm sao chép của virut, và có thể gây nhiễm cho tế bào khác

Như vậy có thể hiẻu virut là tế bào nhiễm, còn virion là hạt có khả năng gây nhiễm. Đơn giản như " sperm is not human being"
Ai có ý kiến khác nào không ?

Page 1 of 1 MÚI GIỜ UTC+07:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/