DIỄN ĐÀN VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG
http://forum.nihe.org.vn:90/

Kết quả cuộc thi "Vườn hồng NIHE"
http://forum.nihe.org.vn:90/viewtopic.php?f=5&t=235
Page 1 of 1

Người gửi:  admin [ 25 Tháng 3 2019, 20:55 ]
Tiêu đề bài viết:  Kết quả cuộc thi "Vườn hồng NIHE"

I. Bộ ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp
1. Giải nhất- Bùi Huy Phương (Phòng KH-HTQT)
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 1
01.jpg
01.jpg [ 285.21 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 2
02.jpg
02.jpg [ 122.63 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 3
03.jpg
03.jpg [ 547.66 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 4
04.jpg
04.jpg [ 522.48 KiB | Viewed 685 times ]

Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 5
05.jpg
05.jpg [ 93.26 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 6
06.jpg
06.jpg [ 122.99 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 7
07.jpg
07.jpg [ 116.62 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 8
08.jpg
08.jpg [ 1.98 MiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 9
09.jpg
09.jpg [ 111.07 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 10
10.jpg
10.jpg [ 628.7 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 11
11.jpg
11.jpg [ 76.85 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 12
12.jpg
12.jpg [ 119.1 KiB | Viewed 685 times ]

Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 13
13.jpg
13.jpg [ 260.8 KiB | Viewed 685 times ]

2. Giải nhì - Thuận (Vabiotech)
Tập tin đính kèm:
ThuanVX1.JPG
ThuanVX1.JPG [ 824.49 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX2.JPG
ThuanVX2.JPG [ 231.71 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX3.JPG
ThuanVX3.JPG [ 144.49 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX4.JPG
ThuanVX4.JPG [ 787.32 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX5.JPG
ThuanVX5.JPG [ 432.16 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX6.JPG
ThuanVX6.JPG [ 261.11 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX7.JPG
ThuanVX7.JPG [ 287.09 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX8.JPG
ThuanVX8.JPG [ 668.59 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX9.JPG
ThuanVX9.JPG [ 647.79 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX10.JPG
ThuanVX10.JPG [ 857.28 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX11.JPG
ThuanVX11.JPG [ 738.94 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX12.JPG
ThuanVX12.JPG [ 726.35 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX13.JPG
ThuanVX13.JPG [ 505.29 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX14.JPG
ThuanVX14.JPG [ 204.78 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX15.JPG
ThuanVX15.JPG [ 183.17 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX16.JPG
ThuanVX16.JPG [ 213.64 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX17.JPG
ThuanVX17.JPG [ 245.62 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX18.JPG
ThuanVX18.JPG [ 196.28 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX19.JPG
ThuanVX19.JPG [ 348.25 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX20.JPG
ThuanVX20.JPG [ 200.57 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX21.JPG
ThuanVX21.JPG [ 249.8 KiB | Viewed 685 times ]

3. Giải 3- Phòng Tài Chính-Kế Toán
Tập tin đính kèm:
DSCF1194.JPG
DSCF1194.JPG [ 789.26 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF1425.JPG
DSCF1425.JPG [ 440.9 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF1462.JPG
DSCF1462.JPG [ 553.64 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF1796.JPG
DSCF1796.JPG [ 738.3 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF1945.JPG
DSCF1945.JPG [ 762.03 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF2641.JPG
DSCF2641.JPG [ 566.62 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF2953.JPG
DSCF2953.JPG [ 809.04 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF2962.JPG
DSCF2962.JPG [ 829.28 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF5344.JPG
DSCF5344.JPG [ 534.12 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF5382.JPG
DSCF5382.JPG [ 634.54 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF5602.JPG
DSCF5602.JPG [ 584.79 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF6116.JPG
DSCF6116.JPG [ 430.55 KiB | Viewed 685 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF8571.JPG
DSCF8571.JPG [ 723.92 KiB | Viewed 685 times ]

Người gửi:  admin [ 26 Tháng 3 2019, 09:48 ]
Tiêu đề bài viết:  Re: Kết quả cuộc thi "Vườn hồng NIHE" - Bộ ảnh do máy ảnh chuyên nghiệp chụp

II. Bộ ảnh chụp bằng điện thoại
1. Giải Nhất - Mai Duyên ( Khoa Vi rút)

Tập tin đính kèm:
IMG_1339.jpg
IMG_1339.jpg [ 154.62 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1434.jpg
IMG_1434.jpg [ 262.42 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1461.jpg
IMG_1461.jpg [ 196.58 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1466.jpg
IMG_1466.jpg [ 186.69 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1471.jpg
IMG_1471.jpg [ 169.01 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1475.jpg
IMG_1475.jpg [ 186.54 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1478.jpg
IMG_1478.jpg [ 126.6 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1559.jpg
IMG_1559.jpg [ 197.32 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1565.jpg
IMG_1565.jpg [ 181.46 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1601.jpg
IMG_1601.jpg [ 144.64 KiB | Viewed 668 times ]

2. Giải nhì - Tống Hà ( TT Đào tạo và Quản lý Khoa học)
Tập tin đính kèm:
TongHa-1.jpg
TongHa-1.jpg [ 505.39 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-2.jpg
TongHa-2.jpg [ 1.04 MiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-3.jpg
TongHa-3.jpg [ 892.85 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-4.jpg
TongHa-4.jpg [ 426.3 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-5.jpg
TongHa-5.jpg [ 627.91 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-6.jpg
TongHa-6.jpg [ 402.69 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-7.jpg
TongHa-7.jpg [ 713.06 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
Tongha8.jpg
Tongha8.jpg [ 270.12 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-9.jpg
TongHa-9.jpg [ 341.34 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-10.jpg
TongHa-10.jpg [ 263.53 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-11.jpg
TongHa-11.jpg [ 349.44 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-12.jpg
TongHa-12.jpg [ 183.28 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-13.jpg
TongHa-13.jpg [ 291.83 KiB | Viewed 668 times ]

[b]3. Giải ba - Phạm Hồng Thắng (Khoa HIV-AIDS)[/b]
Tập tin đính kèm:
1 hoa hong Thang 1.jpg
1 hoa hong Thang 1.jpg [ 562.45 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
2 hoa hong Thang 2.jpg
2 hoa hong Thang 2.jpg [ 316.45 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
3 hoa hong Thang 3.jpg
3 hoa hong Thang 3.jpg [ 299.85 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
4 hoa hong Thang 4.jpg
4 hoa hong Thang 4.jpg [ 251.71 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
5 hoa hong Thang 5.jpg
5 hoa hong Thang 5.jpg [ 444.03 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
6 hoa hong Thang 6.2.jpg
6 hoa hong Thang 6.2.jpg [ 334.6 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
7 hoa hong Thang 7.jpg
7 hoa hong Thang 7.jpg [ 263.71 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
8 hoa hong Thang 8.jpg
8 hoa hong Thang 8.jpg [ 399.25 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
9 hoa hong Thang 9.jpg
9 hoa hong Thang 9.jpg [ 401.68 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
10 hoa hong Thang 10.2.jpg
10 hoa hong Thang 10.2.jpg [ 199.5 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
11 hoa hong Thang 11.jpg
11 hoa hong Thang 11.jpg [ 434.22 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
12 hoa hong Thang 12.jpg
12 hoa hong Thang 12.jpg [ 443.51 KiB | Viewed 668 times ]
Tập tin đính kèm:
13 hoa hong Thang 13.jpg
13 hoa hong Thang 13.jpg [ 389.32 KiB | Viewed 668 times ]

Page 1 of 1 MÚI GIỜ UTC+07:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/