DIỄN ĐÀN VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

Hiện bây giờ là 24 Tháng 1 2020, 13:53

MÚI GIỜ UTC+07:00
Post new topic  Gửi bài trả lời  [ 2 bài viết ] 
       
Người gửi Tin nhắn
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 3 2019, 20:55 
Offline
Site Admin

Tham gia diễn đàn từ ngày: 19 Tháng 6 2016, 17:04
Bài viết: 14
I. Bộ ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp
1. Giải nhất- Bùi Huy Phương (Phòng KH-HTQT)
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 1
01.jpg
01.jpg [ 285.21 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 2
02.jpg
02.jpg [ 122.63 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 3
03.jpg
03.jpg [ 547.66 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 4
04.jpg
04.jpg [ 522.48 KiB | Viewed 678 times ]

Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 5
05.jpg
05.jpg [ 93.26 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 6
06.jpg
06.jpg [ 122.99 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 7
07.jpg
07.jpg [ 116.62 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 8
08.jpg
08.jpg [ 1.98 MiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 9
09.jpg
09.jpg [ 111.07 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 10
10.jpg
10.jpg [ 628.7 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 11
11.jpg
11.jpg [ 76.85 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 12
12.jpg
12.jpg [ 119.1 KiB | Viewed 678 times ]

Tập tin đính kèm:
File comment: Ảnh 13
13.jpg
13.jpg [ 260.8 KiB | Viewed 678 times ]

2. Giải nhì - Thuận (Vabiotech)
Tập tin đính kèm:
ThuanVX1.JPG
ThuanVX1.JPG [ 824.49 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX2.JPG
ThuanVX2.JPG [ 231.71 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX3.JPG
ThuanVX3.JPG [ 144.49 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX4.JPG
ThuanVX4.JPG [ 787.32 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX5.JPG
ThuanVX5.JPG [ 432.16 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX6.JPG
ThuanVX6.JPG [ 261.11 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX7.JPG
ThuanVX7.JPG [ 287.09 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX8.JPG
ThuanVX8.JPG [ 668.59 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX9.JPG
ThuanVX9.JPG [ 647.79 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX10.JPG
ThuanVX10.JPG [ 857.28 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX11.JPG
ThuanVX11.JPG [ 738.94 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX12.JPG
ThuanVX12.JPG [ 726.35 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX13.JPG
ThuanVX13.JPG [ 505.29 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX14.JPG
ThuanVX14.JPG [ 204.78 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX15.JPG
ThuanVX15.JPG [ 183.17 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX16.JPG
ThuanVX16.JPG [ 213.64 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX17.JPG
ThuanVX17.JPG [ 245.62 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX18.JPG
ThuanVX18.JPG [ 196.28 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX19.JPG
ThuanVX19.JPG [ 348.25 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX20.JPG
ThuanVX20.JPG [ 200.57 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
ThuanVX21.JPG
ThuanVX21.JPG [ 249.8 KiB | Viewed 678 times ]

3. Giải 3- Phòng Tài Chính-Kế Toán
Tập tin đính kèm:
DSCF1194.JPG
DSCF1194.JPG [ 789.26 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF1425.JPG
DSCF1425.JPG [ 440.9 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF1462.JPG
DSCF1462.JPG [ 553.64 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF1796.JPG
DSCF1796.JPG [ 738.3 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF1945.JPG
DSCF1945.JPG [ 762.03 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF2641.JPG
DSCF2641.JPG [ 566.62 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF2953.JPG
DSCF2953.JPG [ 809.04 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF2962.JPG
DSCF2962.JPG [ 829.28 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF5344.JPG
DSCF5344.JPG [ 534.12 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF5382.JPG
DSCF5382.JPG [ 634.54 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF5602.JPG
DSCF5602.JPG [ 584.79 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF6116.JPG
DSCF6116.JPG [ 430.55 KiB | Viewed 678 times ]
Tập tin đính kèm:
DSCF8571.JPG
DSCF8571.JPG [ 723.92 KiB | Viewed 678 times ]
Đầu trang
   
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 3 2019, 09:48 
Offline
Site Admin

Tham gia diễn đàn từ ngày: 19 Tháng 6 2016, 17:04
Bài viết: 14
II. Bộ ảnh chụp bằng điện thoại
1. Giải Nhất - Mai Duyên ( Khoa Vi rút)

Tập tin đính kèm:
IMG_1339.jpg
IMG_1339.jpg [ 154.62 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1434.jpg
IMG_1434.jpg [ 262.42 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1461.jpg
IMG_1461.jpg [ 196.58 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1466.jpg
IMG_1466.jpg [ 186.69 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1471.jpg
IMG_1471.jpg [ 169.01 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1475.jpg
IMG_1475.jpg [ 186.54 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1478.jpg
IMG_1478.jpg [ 126.6 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1559.jpg
IMG_1559.jpg [ 197.32 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1565.jpg
IMG_1565.jpg [ 181.46 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
IMG_1601.jpg
IMG_1601.jpg [ 144.64 KiB | Viewed 661 times ]

2. Giải nhì - Tống Hà ( TT Đào tạo và Quản lý Khoa học)
Tập tin đính kèm:
TongHa-1.jpg
TongHa-1.jpg [ 505.39 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-2.jpg
TongHa-2.jpg [ 1.04 MiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-3.jpg
TongHa-3.jpg [ 892.85 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-4.jpg
TongHa-4.jpg [ 426.3 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-5.jpg
TongHa-5.jpg [ 627.91 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-6.jpg
TongHa-6.jpg [ 402.69 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-7.jpg
TongHa-7.jpg [ 713.06 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
Tongha8.jpg
Tongha8.jpg [ 270.12 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-9.jpg
TongHa-9.jpg [ 341.34 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-10.jpg
TongHa-10.jpg [ 263.53 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-11.jpg
TongHa-11.jpg [ 349.44 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-12.jpg
TongHa-12.jpg [ 183.28 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
TongHa-13.jpg
TongHa-13.jpg [ 291.83 KiB | Viewed 661 times ]

[b]3. Giải ba - Phạm Hồng Thắng (Khoa HIV-AIDS)[/b]
Tập tin đính kèm:
1 hoa hong Thang 1.jpg
1 hoa hong Thang 1.jpg [ 562.45 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
2 hoa hong Thang 2.jpg
2 hoa hong Thang 2.jpg [ 316.45 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
3 hoa hong Thang 3.jpg
3 hoa hong Thang 3.jpg [ 299.85 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
4 hoa hong Thang 4.jpg
4 hoa hong Thang 4.jpg [ 251.71 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
5 hoa hong Thang 5.jpg
5 hoa hong Thang 5.jpg [ 444.03 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
6 hoa hong Thang 6.2.jpg
6 hoa hong Thang 6.2.jpg [ 334.6 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
7 hoa hong Thang 7.jpg
7 hoa hong Thang 7.jpg [ 263.71 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
8 hoa hong Thang 8.jpg
8 hoa hong Thang 8.jpg [ 399.25 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
9 hoa hong Thang 9.jpg
9 hoa hong Thang 9.jpg [ 401.68 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
10 hoa hong Thang 10.2.jpg
10 hoa hong Thang 10.2.jpg [ 199.5 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
11 hoa hong Thang 11.jpg
11 hoa hong Thang 11.jpg [ 434.22 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
12 hoa hong Thang 12.jpg
12 hoa hong Thang 12.jpg [ 443.51 KiB | Viewed 661 times ]
Tập tin đính kèm:
13 hoa hong Thang 13.jpg
13 hoa hong Thang 13.jpg [ 389.32 KiB | Viewed 661 times ]
Đầu trang
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Gửi bài trả lời  [ 2 bài viết ] 

Social Media

 0  0  0  0

MÚI GIỜ UTC+07:00


Đang trực tuyến

Users browsing this forum: Không có thành viên nào and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Tìm kiếm với từ khoá:
Đi tới:  
cron