DIỄN ĐÀN VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG
http://forum.nihe.org.vn:90/

Uốn éo ( Phạm Gia Hièn)
http://forum.nihe.org.vn:90/viewtopic.php?f=4&t=196
Page 1 of 1

Người gửi:  lavender [ 30 Tháng 5 2018, 20:14 ]
Tiêu đề bài viết:  Uốn éo ( Phạm Gia Hièn)

Bộ GTVT đổi Thu Phí thành Thu Giá. Bộ Giáo dục đổi Học Phí thành Giá Dịch Vụ Đào Tạo. À uốn éo ngôn ngữ đang là trend phải không. Thế có lẽ sắp tới:
- Bộ Y tế sẽ đổi Bảo Hiểm Y Tế thành Đóng Họ Khám Chữa Bệnh.
- Bộ Ngoại giao sẽ đổi Kiên Quyết Phản Đối thành Nhất Định Không Đồng Ý.
- Bộ Xây dựng sẽ đổi Chất Lượng Công Trình thành Kết Cấu Vật Liệu Khách Quan.
- Bộ Tài Chính sẽ đổi Thất Thoát Ngân Sách thành Suy Hao Polyme.
- Bộ Khoa học Công nghệ sẽ đổi Trình Độ Kỹ Thuật Lạc Hậu thành Bảo Tồn Phương Thức Lao Động Truyền Thống.
- Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ đổi Xả Thải Độc Hại thành Đổ Rác Thiếu Trách Nhiệm.
- Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ đổi Thể Thao Thành Tích Cao thành Đầu Tư Có Chọn Thành Tích.
- Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ đổi Môi Trường Đầu Tư Nhiều Rủi Ro thành Bối Cảnh Kinh Doanh Tồn Tại Nghi Vấn.
- Bộ Nông nghiệp sẽ đổi Tìm Đầu Ra Cho Nông Sản thành Giải Pháp Tăng Cường Chất Xơ.
- Bộ Tư pháp sẽ đổi Án Oan Sai thành Cảm Thấy Còn Ấm Ức.
- Bộ Quốc phòng sẽ đổi Nghĩa Vụ Quân Sự thành Cuộc Chia Ly Màu Xanh Lá.
- Bộ Công an sẽ đổi Tỉ Lệ Tội Phạm Gia Tăng thành Hệ Quả Chọn Sai Giải Pháp Làm Kinh Tế.
- Và ok fine, Bộ Thông tin Truyền thông thì đơn giản đổi 404 thành Ahihi.
--> Mời bạn thử đặt câu với những khái niệm mới được uốn éo ở trên, cho vui.

Page 1 of 1 MÚI GIỜ UTC+07:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/